Historia zmian

web
 • poprawka etykiet na osi wykresu przepływu pieniędzy (wcześniej był błędny rok)
web
 • dodano do podsumowania listy transakcji informacje o ilości transakci, sumie wpływów i sumie wydatków (dostępne na dole ekranu po kliknięciu pola "Bilans")
 • dodano do wykresu zmiany salda możliwość filtrowania po koncie
(wersja 0.1.34) mobile
 • poprawki dla starszych wersji Androida (na Android 10 aplikacja nie uruchamiała się)
(wersja 0.1.33) mobile
 • wprowadzono obsługę planu Premium
(wersja 0.1.32) mobile
 • dodano możliwość wyłączenia synchronizacji budżetu (przejeści z synchronizowanego na lokalny)
(wersja 0.1.31) mobile
 • usprawniono ekran rejestracji konta
 • dodano informacje o Regulaminie
web
 • poprawka ekranu tworzenia nowego budżetu
(wersja 0.1.29) mobile
 • poprawka ekranu wyrównywania salda (pojawiał się biały ekran w niktórych przypadkach)
web
 • przeprojektowano ekran profilu użytkownika
web
 • baner o przekroczonych wydatkach w kopertach dotyczy tylko aktualnie wybranego miesiąca oraz wyświetla tylko trzy pierwsze koperty (jest bardziej kompaktowy)
web
 • poprawki formularzy logowania, rejestracji, resetowania hasła
web

Nowe funkcje:

 • w raporcie Zestawienie wydatków można rozwinąć kopertę, aby zobaczyć rozkład wydatków pogrupowanych po kategoriach wewnątrz tej koperty (dotyczy również Przychodu)
 • dodany baner z ostrzeżeniem o kopertach z ujemnym saldem (+ możliwość automatycznego rozlokowania środków)
(wersja 0.1.27) mobile
 • naprawiony błąd powodujący zerowanie się kwoty do rozdysponowania
(wersja 0.1.26) mobile
 • poprawki przy tworzeniu nowego budżetu
 • dodana opcja "Odśwież cały budżet" (przydatne, kiedy występują różnice w budżecie między urządzeniami)
 • drobne poprawki wizualne
(wersja 0.1.25) mobile
 • naprawa księgowania przychodu (po kliknięciu przycisku "+" na dole ekranu nie dało się wybrać koperty do przychodu)
 • naprawa zmiany kolejności kopert i grup
(wersja 0.1.24) mobile
 • dodana opcja w ustawieniach do wyrównywania kopert (koperty mogę być lekko obrócone albo wyrównane)
 • poprawka: naciśnięcie przycisku "Wstecz" przy otwartej klawiaturze numerycznej powoduje zamknięcie klawiatury, a nie wyjście z aplikacji jak poprzednio (Android)
(wersja 0.1.23) mobile

W tej wersji zastosowano zupełnie nowy format przechowywania danych budżetu w aplikacji. Powinien on być bardziej wydajny i odporny na awarie. Wizualnie praktycznie bez dostrzegalnych zmian, choć wewnętrznie dużo się zmieniło. Pozwoli to na dalszy stabilny rozwój aplikacji.

Ponadto:
 • usprawnione "okienko" dodawania/edycji budżetu
 • drobne poprawki
web
 • poprawka edycji notatki do transakcji (wcześniej nie pokazywało się pole do edycji, jeśli była już notatka)
web

Usprawnienia:

 • dodany identifikator przyszłego salda w kolejnych miesiącach (znaczek "+" lub "-" przy każdej kopercie w widoku Budżetu)
web

Poprawki:

 • naprawione podsumowania grup w widoku budżetu
 • w sumach kwot dziennych nie są uwzględniane przelewy
(wersja 0.1.22) mobile

Usprawnienia:

 • usprawnienia odświeżania budżetu, kiedy zmiany zostały dokonane na innym urządzeniu (np. podczas równoczesnego używanie aplikacji przez dwie osoby)

Poprawki:

 • naprawiona animacja zamykania klawiatury numerycznej (poprzednio mogło występować migotanie ekranu)
web

Usprawnienia:

 • usprawnienia odświeżania budżetu, kiedy zmiany zostały dokonane na innym urządzeniu
web mobile

Usprawnienia:

 • nie jest rozróżniana wielkość znaków w adres email przy rejestracji i logowaniu
web

Poprawki:

 • naprawiona obsługa operacji matematycznych "+" i "-" w polach kwotowych
(wersja 0.1.21) mobile

Poprawki:

 • aplikacja nie powinna teraz wylogowywać co kilka dni przy regularnym korzystaniu
web

Nowe funkcje:

 • kliknięcie w kwotę w polach Przychód, Wydatek, Bilans w widoku Pulpitu otwiera okienko podglądu transakcji
 • kliknięcie w nazwę koperty w widoku Budżetu powodouje pojawienie się szuflady dolnej koperty
 • suma kwot dziennych na liście transakcji (w wierszach z datą)
 • identifikator transakcji potwierdzonych (zielony "ptaszek" przy kwocie transakcji)

Usprawnienia:

 • aplikacja nie wylogowuwuje teraz co jakiś czas przy regularnym korzystaniu
 • lepsze komunikaty błędów przy resetowaniu hasła

Poprawki:

 • poprawka wyświetlania transakcji bez przydzielonej kategorii w okienku podglądu transakcji (otwierane np. w widoku podsumowania koperty). Poprzednio ten filtr nie był uwzględniany.
(wersja 0.1.20) mobile

Nowe funkcje:

 • eksport transakcji do pliku CSV
 • funkcja pobrania na nowo budżetu z serwera (funkcja Napraw)
 • opcja zamykania/archiwizowania kont

Usprawnienia:

 • Ustawienia budżetu przeniesione do menu bocznego
web

Poprawki:

 • naprawiono błąd przy usuwaniu konta, który powodował usuwanie również innych transakcji, niż tylko te należące do usuwanego konta
web

Usprawnienia:

 • dodano możliwość ustawiania Salda początkowego dla nowych kont, które zostały wcześniej zapisane bez podania salda

Poprawki:

 • naprawiono usuwanie kont (poprzednio nic się nie działo po kliknięciu Usuń)
web

Usprawnienia:

 • archiwizowane koperty są pokazywane na ekranie Pulpitu, jeśli w wybranym miesiącu były jakieś akcje na kopercie lub posiadała pieniądze (analogicznie do widoku Budżetu)
 • dodany link do przywracania konta z archiwum na ekranie edycji konta
 • w widoku kopert archiwalne konta mają przekreślenie, by było widać, które są zarchiwizowane

Poprawki:

 • poprawka widoczności pola "Sklep / Sprzedawca / Miejsce" - przy edycji transakcji pole było ukryte i nie dało się go wyświetlić
 • poprawka zapisywanej daty transakcji - w niektórych godzinach zapisywało na kolejny dzień
(wersja 0.1.19) mobile

Poprawki:

 • poprawka podpowiedzi dla pola "Sklep / Sprzedawca / Miejsce" (wcześniej zapisywało tylko wprowadzone litery, a nie cały rekord)
(wersja 0.1.18) mobile

Usprawnienia:

 • dodane podpowiedzi dla pola "Sklep / Sprzedawca / Miejsce"
 • zmiana kolejności liczb na klawiaturze numerycznej (teraz jest analogicznie jak na klawiaturze systemowej - 1, 2, 3 na górze)
 • jeśli filtrujesz transakcje po koncie lub kopercie, przy dodawaniu nowej transakcji wybrane są one automatycznie (np. zamiast ostatnio wybranego konta)

Poprawki:

 • poprawka błędu przy tworzeniu przelewu (w niektórych przypadkach przelew był księgowany odwrotnie)
web

Usprawnienia:

 • sortowanie transakcji w/g kolejności dodania

Poprawki:

 • poprawione wyrównanie poziome wartości liczbowych w widoku budżetu
 • poprawiony styl zarchiwizowanych kopert w widoku budżetu
web

Usprawnienia:

 • przywrócone wyświetlanie okienka podglądu transakcji w widoku budżetu (kolumna Wydane)
 • przy przeciąganiu koperty Do rozdysponowania na dowolną inną, automatycznie podpowiada kwotę przeniesienia
web

Usprawnienia:

 • przywrócona lista podpowiedzi pola "Sklep / Sprzedawca / Miejsce" w okienku transakcji
web

Usprawnienia:

 • SEO (np. odpowiednie tytuły stron)
web

Całkowita przebudowa aplikacji webowej. Prace trwały kilka miesięcy. Zmianie uległo niemalże wszystko - framework, sposób zarządzania stanem aplikacji, obsługi okien dialogowych. Odświeżona wersja powinna być dużo bardziej wydajna oraz pozwalać na wygodniejszą rozbudowę 😎.

Nowe funkcje:

 • każdy budżet ma teraz własny url, co pozwala na otwieranie kilku budżetów jednocześnie w jednej przeglądarce
 • okienko podglądu transakcji dostępne (niemalże) w każdym miejscu z kwotą zbiorczą
 • identifikator oczekującej / błędnej synchronizacji (kropeczka przy logo programu)