Plan rozwoju

Poniższa lista zawiera jedynie najważniejsze funkcje, które są planowane w kolejnych wersjach aplikacji. Inne funkcjonalności i usprawnienia mogę pojawiać się niezależnie od tej listy.

➡️
obsługa kont pozabudżetowych
➡️
obsługa różnych walut
➡️
obsługa transakcji cyklicznych i przyszłych
➡️
możliwość utworzenia nowego budżetu na podstawie już istniejącego (kopiowanie budżetu)
➡️
wsparcie przy planowaniu budżetu (np. podpowiedzi o średniej wydatków z danej koperty z ostanich miesięcy)
➡️
obsługa celów (np. do X miesiąca chcę zaoszczędzić/zgromadzić w danej kopercie X pieniędzy)
➡️
rozbudowowa raportów i zestawień
➡️
tryb ciemny
➡️
rozszerzone filtrowanie transakcji #mobile
➡️
wersja na tablet #mobile
➡️
kopia zapasowa budżetu oraz import z kopii (dla budżetów lokalnych) #mobile
➡️
obsługa tagów
➡️
import transakcji z wyciągów bankowych
➡️
dedykowane API do własnej integracji