Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady prywatności aplikacji 4grosze .

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych. Z danych osobowych wymagamy niezbędne minimum (do rozpoczęcia pracy z Aplikacją wystarczy jedynie adres e-mail, który będzie loginem do konta użytkownika). Natomiast wszelkie wprowadzone dane związane z budżetem domowym są Twoimi danymi prywatnymi i nie podlegają jakiejkolwiek analizie, przeglądaniu, czy udostępnianiu osobom trzecim.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy.

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych Aplikacji 4grosze jest Tomasz Krzyszczyk wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą MektoSoftware Tomasz Krzyszczyk z siedzibą w Woli Mokrzeskej (42-248), ul. Słoneczna 42, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP 9491838845.

Dane są zbieranie jedynie w celu adekwatnym i niezbędnym do świadczenia Usługi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdym momencie masz możliwość aktualizacji danych, jak również usunięcia swojego konta użytkownika wraz z powiązanymi danymi. Możesz to zrobić samodzielnie w Aplikacji (opcja "Usuń konto") lub korzystając z naszej pomocy.

Ponadto, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • przenoszenia danych osobowych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Wymienione powyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego i w niektórych sytuacjach, po dokonaniu analizy, możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.

Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne. Okres przetwarzania może być uzależniony od treści obowiązujących nas przepisów prawa, np. w przypadku przechowywania dokumentów finansowych, czy terminów dochodzenia roszczeń.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

W niektórych sytuacjach dalsze przekazanie danych osobowych może okazać się niezbędne, abyśmy mogli w sposób prawidłowy i profesjonalny wykonywać nasze zobowiązania. Każdorazowo jednak przekazaniu podlega minimum do tego celu niezbędnych danych.

Przykładem takiego podmiotu może być serwis pośredniczący w wysyłaniu maili, czy serwis rozliczający płatności za Usługę.

Poufność danych nieosobowych

Wszelkie dane niebędące danymi osobowymi, a związane z tematyką Aplikacji, czyli wszelkie dane związane z budżetem domowym, są Twoimi prywatnymi danymi i dostępne tylko dla Ciebie, ewentualnie dla osób, którym zdecydujesz się je udostępnić w ramach funkcji "Współdzielenie budżetu".

Autor aplikacji nie analizuje, nie przegląda, ani nie udostępnia innym osobom lub podmiotom danych Użytkowników, zarówno w całości, jak i w części. Dane Użytkowników również nie podlegają analizie w celu polepszenia jakości Usługi.

Pliki cookies

Aplikacja wykorzystuje pliki "cookies" ("ciasteczka"), czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Akceptacja plików "cookies" jest dobrowolna, jednak niezbędna do prawidłowego działania niektórych funkcji Aplikacji (np. logowanie do Aplikacji realizowane jest w oparciu o "ciasteczka").

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z ustawień w przeglądarce internetowej, której używa.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych zachęcamy do kontaktu pod [email protected].

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod [email protected].